Printversie

Algemeen  >  De Vrije School  >  Jaarfeesten  >  Palmpasen

Palmpasenliedjes


Ei koerei

Pal-lem, pal-lem Pa-sen, Ei koerei!
O-ver e-nen zondag krijgen wij een ei
Eén ei is geen ei,
twee ei is een hal-lef ei
drie ei is een Paas-ei!


Versier je groene tak

Palm Pa-sen Palm Pa-sen ver-sier je groene tak,
met lin-ten en met ei-e-ren
de klok-ken bim-bam-bei-e-ren,
die ei-e-ren sma-ken goed, ver-sier je nieuwe hoed!

Palm Pa-sen Palm Pa-sen ver-sier je groene tak,
met lin-ten en met rui-ker-tjes
met cho-co-la en sui-ker-tjes
kom mee kom mee op stap, wij trek-ken door de stad.

  terug naar het overzicht

Ga terug