Printversie

Algemeen  >  De Vrije School  >  Liedjes

Liedjes

Het is mij al enkele malen overkomen dat een van mijn zonen een passage uit een op school gezongen lied ten gehore bracht, kort pauzeerde en mij vragend aankeek....want hoe ging het liedje nu ook alweer verder ? Daarom hier enkele van de meest gezongen liedjes, spreuken en versjes.

De liedjes

de Lente: Krokusbolletje

Palmpasen: Haantje pik
Palmpasen: Ei koerei
Palmpasen: Versier je groene tak

Pinksteren: Hier komt onze fiere Pinksterblom

Sint Jan die komt er an

Sint MaartensliedKrokusbolletje

Kro-kus bol-le-tje,
kom eens uit je hol-le-tje
met je kleuren paars en geel,
op een korte steel

Len-te is weer in 't land
sneeuw en ijs zijn aan de kant
Al-le kin-d'ren zijn zo blij
want het wordt gauw Mei!

  terug naar het overzicht


Hier komt onze fiere Pinksterblom

Hier komt on-ze fie-re Pink-ster-blom
en hier gaat zij haar gang-gen
Pinksterblom keer je nog eens om
zij komt het lan-ge jaar niet meer weer-om
dit zin-gen de vo-gels oud-en-jong
zij zin-gen wan-neer het gaat drin-gen:

met haar mooi-e krans al om haar hoofd
en met haar bloie-en-de wang-en
Pinksterblom keer je nog eens om
zij komt het lan-ge jaar niet meer weer-om
Is dit niet de fie-re Pink-ster-blom,
met al haar gou-den din-gen?

  terug naar het overzicht


Sint Jan die komt er an

Sint Jan die komt er an
Sint Jan gaat ko-men ik zie het aan de bomen
Sint Jan die komt er an


Sint Maartenslied

Ik loop hier met mijn lantaarn,
Lantaarn loop met mij,
Daar boven stralen de sterren,
Beneden stralen wij!

Mijn licht is aan,
Ik loop vooraan,
La bimme la bamme la bom

Mijn licht is aan,
Ik loop vooraan,
La bimme la bamme la bom

Ik loop hier met mijn lantaarn,
Lantaarn loop met mij,
Daar boven stralen de sterren,
Beneden stralen wij!

Mijn licht gaat uit,
Ik ga naar huis,
La bimme la bamme la bom

Mijn licht gaat uit,
Ik ga naar huis,
La bimme la bamme la bom

Ga terug