Printversie

Algemeen  >  De Vrije School  >  Jaarfeesten  >  Pinksteren

Pinksteren

Liedje en Kringspel:
Hier is onze fiere Pinksterblom

Hier is on-ze fie-re pink-ster-blom.
En ik wou hem zo graag eens we-zen!
Met zijn groe-ne kran-sen op het hoofd en met zijn klin-ken-de bel-len.
Recht is recht, krom is krom!
Be-lief je wat te ge-ven voor de fie-re pink-sterblom?
Want de fie-re pink-sterblom moet voortgaan!

De kinderen staan met de handen los in ee kring, en zingen: Hier is onze fiere Pinksterblom. In het midden loopt een kind, dat op het hoofd een bloemenkrans draagt en in de hand een klein belletje. Het kind in het midden laat de bloemenkrans zien bij met zijn groene kransen op het hoofd en rinkelt met de bel bij en met zijn klinkende bellen. Bij recht is recht klappen de kinderen in de kring in hun handen; bij krom is krom buigen zij voorover. Bij de laatste regel van het lied staat het kind in het midden van de kring stil voor een ander kind, dat nu de bloemenkrans en de bel krijgt, waarna het spel opnieuw begint.


Pinksteren is een van de belangrijkste christelijke feesten van het jaar. We vieren het vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart, en herdenken het als 'uitstorting van De Ziel van Christus'.

Het Pinksterfeest werd ook al bij veel heidense volkeren gevierd, als een feest dat met de bloei en ontwikkeling van de natuur verbonden was.

In de loop der eeuwen zijn de elementen uit de niet-christelijke en christelijke Pinksterfeest-vieringen samengevoegd.

Pinksteren is een feest van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en van bloemen.

In streken waar Pinksteren nog als volksfeest gevierd wordt, kun je de Pinksterbruid vinden, getooid met bloemen.

Ook in vele kleuterklassen wordt de Pinksterbruiloft gevierd.Ga terug