Printversie

Algemeen  >  De Vrije School  >  Jaarfeesten

De Jaarfeesten

Een enorm belangrijk onderdeel in het Vrije School-onderwijs, en een hulpmiddel bij het intensief volgen van de seizoenen, is het vieren van de Jaarfeesten. Een deel van de jaarfeesten schenkt op ondogmatische wijze aandacht aan religieuze thema's. Voor een ander deel geven de jaarfeesten ritme en samenhang met de seizoenpatronen in de natuur.

In de loop van het schooljaar worden de volgende feesten gevierd:

het Michaëlsfeest
Het oogstfeest. Het is een tijd waarin het leven in de natuur zich terugtrekt. In de zomer kon de mens kracht putten uit die natuur, nu begint het zich naar binnen te keren. Op zijn bezinningsweg wordt de mens geconfronteerd met de draak die overwonnen moet worden. Meer informatie....

Sint Maarten
Hij deelt zijn mantel met de arme bedelaar en brengt zo een beeld van de goedheid die zich in de mens kan ontwikkelen. Tijdens de lampionnentocht draagt het kind zijn kaarslichtje mee in de duistere avond. Meer informatie....

Sint Nicolaas
Een feest dat de gevoelens van dankbaarheid oproept voor alles wat de natuur en het leven schenkt. Meer informatie....

Advent
Een tijd vol verwachting. In de donkere wintermaanden gaat de mens vanuit zijn diepste levensimpuls op zoek naar het licht dat geboren wordt op midwinternacht. Meer informatie....

Sint Lucia
Lucia is een Romeinse heilige, die weigerde voor de keizer te offeren. Voor ze stierf biedt ze haar verloofde haar ogen aan: het Licht. Juist in de diepe duisternis komt Sint Lucia met haar lichtkroon, en schenkt iedereen haar liefde-gaven. Meer informatie....

Kerstfeest
Het feest van de geboorte van het Christuskind.

Driekoningen
Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten tot het kind Jezus. Zij zagen de lichtende ziel van de Christus. Het drie koningenfeest wordt ook wel Epiphanie genoemd, wat "lichtschijnselen uit den hoge" betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari. Meer informatie....

Maria Lichtmis
Onder de aarde is het leven doorgegaan tijdens de wintertijd. Op sommige plaatsen is door gaten in de sneeuw te zien waar de bollen tevoorschijn zullen komen. Er komt als het ware een warme stroom van de planten uit naar boven. Maria-Lichtmis is het feest van het steeds sterker wordende daglicht. Meer informatie....

Palmpasen
De tegenpool van het Sint-Maartenfeest. In de heldere ochtend dragen kinderen palmpasenstokken versierd met allerlei symbolen van opstanding en nieuw leven. Met Palmpasen maken we de palmpaasstok die staat voor de levensboom. Het symbool van de groei- en levenskrachten van de mens en de drager van de geest. De kruisvorm staat voor het Christus-symbool. De haan bovenop de stok is de verkondiger van de nieuwe dag. De vruchten (krenten/rozijnen) die we aan de stok hangen zijn de symbolen van de dragers van het nieuwe leven (het 'zaad'). Palmpasenliedjes....

Pasen
Pasen is het feest van de opstanding van Christus na zijn kruisdood. Met kleine kinderen beleef je het ontluiken van de natuur, het nieuwe leven, dat gevoelens van hoop en verwachting opwekt.

Met Pasen laten we de kinderen zoeken naar de vele beschilderde eieren die verstopt zijn door de paashaas. Eieren zijn het symbool voor het nieuwe leven dat ontstaat uit iets wat ogenschijnlijk dood is. Uit de harde schil komt een zacht levend donzen kuikentje. Een mens kan zich ontwikkelen en nieuwe niet vermoede krachten kunnen zich openbaren. De haas vertegenwoordigt ons hoger bewustzijn, ons "hoger ik". De haas is vruchtbaar en heel onzelfzuchtig. Achtervolgd door jachthonden zal een uitgeputte haas vervangen worden: een andere haas neemt zijn plaats in. De haas heeft geen hol, maar een leger. Veel vogels maken gebruik van de hazenlegers om hier een nest van te maken en eieren uit te broeden. Hier wordt de verbinding van de haas die de eieren verstopt duidelijk.

Zo vormt de haas en prachtig symbool voor ons "ik". Een "ik" om ons aan te spiegelen. In deze periode kunnen wij groeien, weer een verbintenis krijgen met de geestelijke wereld en innerlijk wakker worden.


Pinksteren
Het feest van de verbinding tussen leven en materie. De pinksterbruid en -bruidegom worden getooid met bloemen en sieraden. Een feestelijke dans rond de meiboom op het schoolplein. Meer informatie....

Sint Jan
De Zonnewende. De mens viert met natuurgaven het feest van de uitbundige, levenwekkende zon. Tegelijk kondigt het feest de komende overgang aan naar de herfst, naar bezinning. Meer informatie....


Ga terug