Printversie


Visie en Uitgangspunten

In het begin van de vorige eeuw maakte Rudolf Steiner de antroposofie bekend, van waaruit hij aanwijzingen gaf voor opvoeding en onderwijs.

Uitgangspunt hierbij is de manier waarop het wezen van de mens zich ontwikkelt en hoe dit begeleid kan worden.

De begeleiding richt zich op de totaalmens, naar lichaam, ziel en geest, waardoor hem de mogelijkheid wordt geboden zich naar alle kanten te ontplooien.

Vrij?

Om deze inzichten op een goede manier in praktijk te kunnen brengen, wil de 'Vrije School' vrij zijn van staatsinmenging.

Iedere leerkracht moet, binnen het kader van de algemene richtlijnen (het leerplan), vrij zijn in de wijze waarop hij het onderwijs voor zijn leerlingen inricht.

Lesstof

De lesstof is, wat de vakken betreft en wat betreft de wijze van handelen, afgestemd op de ontwikkelingsfase en de leeftijd waarin het kind zich bevindt.

Het kind blijft daarom met zijn leeftijdgenoten in dezelfde klas.


Groepen? Klassen!

In principe omvat de Vrije School de kleuterklas en daarna klas 1 t/m 12.

Maar kinderen die het Vrije School-onderwijs na de 6e klas verlaten hebben alle vaardigheden om aansluiting te vinden bij iedere voor hen gechikte vorm van onderwijs.

Persoonlijke visie
Op deze site wil ik graag mijn persoonlijke visie op Vrije Schoolonderwijs en Antroposofie weergeven.

Voor algemene informatie over het Vrije School onderwijs en de Vrije Scholen verwijs ik dan ook graag naar www.vrijescholen.nlGa terug